Månad september 2012

Klyschor à la Kertesz

”Så Gud finns alltså – frågade han häpen, med det tvivelaktiga förtroligheten som brukas intellektuella emellan. – Naturligtvis svarade jag. – Var någonstans, frågade han, återigen med en rationalists leende,Och i stället för klyschan. Inuti oss svarade jag med en…

Inspiration till religionspsykologin: kultur, hälsa och mening

Inspiration till religionspsykologin beskriver religionspsykologins utmaningar utifrån teman som palliativ medicin, ritualer inför döden, migration och anpassning samt mystik och alternativa medvetandetillstånd. Boken består av tre delar: i den första visas med exempel från tillämpad forskning vilken spännvidd ämnet har…