Månad december 2020

anders persson rec. av V-bottenförf

Anders Persson, Den levande närvaron av Ordet. Åtta essäer om bilden av den rosenianska och den laestadianska väckelsen i norrländsk skönlitteratur, (The Living Presence of the Word. Eight essays on the image of the Rosenian and Laestadian revival movement in…