Texter

Research Profile, CV Owe Wikström

  Research Profile, CV Owe Wikström Owe Wikström received the chair as ordinary professor in Psychology of Religion at the University of Uppsala 1985 which he still holds. He teaches…

... läs mer

En liten vägledning till nåden

“Det som ur ett mänskligt perspektiv kallas sökande är egentligen nådens handlande i människans hjärta. Denna inre väg har ett tydligt mönster: vetekornets lag. Hon måste förlora något inom sig…

... läs mer