Ny Bok

Gliporna i minnets korridorer: en religionsprofessor ser tillbaka

Jag är pensionär sedan ett decennium. Livet är lugnare. Minnena håller på att försvinna. Tiden tickar obevekligt. Det kan slå åt två håll. Först känner jag djup tacksamhet eller kanske snarare ett slags eufori och lycka. Men därefter erfar jag en stillsam, knappt anad oro. Allt oftare blir jag påtagligt medveten om en svår tanke: snart är det hela över, om några år är det dags att ta farväl. Insikten om alltings provisorium blir påtaglig när jag går upp på vinden för att utan brådska ögna igenom gamla dagböcker, ser hur jag skissat på texter till essäer, lärobokskapitel eller recensioner


Owe Wikström mln 1984-2012  professor i religionspsykologi  vid Teologiska fakulteten, Uppsala universitet; författare, präst och psykoterapeut. Visiting prof Princeton 1988, Benares University, India 2003. Han har skrivit ett flertal böcker inom ämnesområdet psykologi, livsåskådning, kultur, musik och litteratur.

Foto: Rickard L. Eriksson

Norrlänning, fembarnsfar  jazzälskare, arkitektur­intresserad mm.  G m Agneta överläk.

Owe Wikström är en ofta anlitad föreläsare och regelbunden krönikör i dags- och veckopress. Han medverkar som kommentator och med egna program i radio och TV. Bl sommarpratare 2011. 

Sveriges Radio – Sommarpratare Owe Wikström

Han har gjort CD-skivor om bl a Bach och Dostojevskij. I redaktionskommittén för bl a European Journal for Mental Health (Budapest) samt International Journal for the Psychology of Religion.(Sydney-Los Angeles)  

TV intervju om ”Den dolda dörren – tankar om döden” 2014 (int Marika Griesehl)

Essaysamlingen Långsamhetens lov (2001) blev stor succé. Ett flertal av böckerna finns bl a översatta till danska, norska, finska, ungerska, italienska, spanska, tyska och engelska, Senaste översättn aug 2013: A kapraztato sötetseg – szempontok a lelkivezeteshes. Luth Verlag Budapest 2013 ( Det bländande mörkret 1994)

Kunskapspriset 2010. 100 000 kr
”Wikströms förmåga att locka studenter till religionsvetenskapen vittnar om att han inte bara sprider redan befintlig vetenskaplig kunskap på ett framgångsrikt sätt, utan att han även inspirerar sina läsare och åhörare att söka ytterligare kunskap inom det religionsvetenskapliga forskningsfältet”, heter det i motiveringen. Åforsk  (Ångpanneföreningens forskningsstiftelse). Pristagarna nomineras av rektorerna vid universitet och högskolor.

JO Wallinpriset 2016
”Wikströms mångåriga och väldokumenterade arbete stämmer väl in i staturerna för Wallinpriset, nämligen att främja ett författarskap i kristen-humanistisk anda”

Hedersdoktor vid Åbo Akademi 2008 ”
För sitt omfattande författarskap som på ett betydelsefullt sätt lyft fram religiösa och kulturella traditioner men också på ett tillgängligt sätt beskriver människans utsatthet och möjligheter i det moderna samhället.

CS Lewis-priset 2007 
”Genom att se och beskriva vår tids djupa behov har han, precis somC S Lewis, hjälpt många att upptäcka dörren till det inre rummet. ”

American Psychological Association Award 2005  APA
”Bier Award for outstanding contribution to Psychology of Religion”  Washington, 2005

Citta della Rose 2003
Det italienska priset Citta della Rose utdelas en gång varje år inom kategorin essäistik. I konkurrens med fyrtioen inlämnade förslag tilldelades Owe Wikström  priset för La elogia de la lentitud, La promesa de una vida sin prisaen översättning av Långsamhetens lov I priskommittén bl. a. kulturcheferna på Corriere della Sera och il Messagerio.