Texter

rec Anders Persson

Anders Persson, Den levande närvaron av Ordet. Åtta essäerom bilden av den rosenianska och den laestadianska väckelseni norrländsk skönlitteratur [‘The living presence of the Word.Eight essays on the image of…

... läs mer

anders persson rec. av V-bottenförf

Anders Persson, Den levande närvaron av Ordet. Åtta essäer om bilden av den rosenianska och den laestadianska väckelsen i norrländsk skönlitteratur, (The Living Presence of the Word. Eight essays on…

... läs mer

Antoon Geels religionspsykologiska skrifter

Antoon Geels religionspsykologiska skrifter Antoon Geels har glidit bort från världen. Min kollega, vän och värderade medresenär in i forskningens labyrinter har lagt bort sin penna, slutat föreläsa. Gränsgångaren mellan…

... läs mer