Texter

rec Anders Persson

Anders Persson, Den levande närvaron av Ordet. Åtta essäerom bilden av den rosenianska och den laestadianska väckelseni norrländsk skönlitteratur [‘The living presence of the Word.Eight essays on the image of…

... läs merrec Anders Persson