Böcker

Gliporna i minnets korridorer: en religionsprofessor ser tillbaka

Jag är pensionär sedan ett decennium. Livet är lugnare. Minnena håller på att försvinna. Tiden tickar obevekligt. Det kan slå åt två håll. Först känner jag djup tacksamhet eller kanske snarare ett slags eufori och lycka. Men därefter erfar jag en stillsam, knappt anad oro. Allt oftare blir jag påtagligt medveten om en svår tanke: snart är det hela över, om några år är det dags att ta farväl. Insikten om alltings provisorium blir påtaglig när jag går upp på vinden för att utan brådska ögna igenom gamla dagböcker, ser hur jag skissat på texter till essäer, lärobokskapitel eller recensioner

 • Den ofrånkomliga gåtan : om döden och frågorna inför livets slut

  Alla tänker på det ibland. Att vi ska dö. Men är det alls något att bry sig om? Vi kommer ju ändå inte att få svar på frågan om vad döden innebär så länge vi lever. Döden förblir Den ofrånkomliga gåtan. Dock, under ytan finns ofta en oro. Så vad händer med oss när vi…

  läs mer…

 • Den religiösa människan : en introduktion till religionspsykologin

  Hur ska man på ett vetenskapligt sätt kunna förstå och diskutera religiösa upplevelser? Varför uppkommer religiösa föreställningar över huvud taget? Och hur nära hör religiösa upplevelser ihop med den kultur där de förekommer? Religionspsykologins uppgift är att beskriva människans religiösa upplevelser och beteenden i ett psykologiskt perspektiv. Den religiösa människan är indelad i två delar:…

  läs mer…

 • Det bländande mörkret : Att upptäcka den stora glädjen

  Människan kommer ibland in i ett mörker som i förstone ter sig outhärdligt. Men för den som har ögon att se med, sipprar det ner i dessa tunnlar ett överväldigande ljus, ett skimmer från en annan verklighet.Ur boken Owe Wikström skriver i denna mycket uppskattade bok om vägen från existentiell oro över tvivel och tomhet…

  läs mer…

 • Från ett cafébord i Paris : om vänskap, tristess och samtalets nyanser

  Från ett cafébord i Paris är en bok som vill bli till verklig livshjälp för dem som funderar över livets och vardagens mest angelägna frågor. På sitt djupt kloka och samtidigt humoristiskt inspirerande sätt tar Owe Wikström oss med bortom de parisiska hustaken till de allmänmänskliga ämnen som ofta väcks kring ett cafébord. Owe Wikström är…

  läs mer…

 • Den dolda dörren : om undran inför döden

  Det finns en tystnad kring livets mest fundamentala fråga det faktum att det tar slut. Den dolda dörren visar olika vägar att möta dödens problem. De flesta skräms av tanken på att de om några år inte längre ska leva och mycket finns skrivet om döendet som process.Terminalvården är väl utbyggd, nedbrytandet och smärtsamma avskedstaganden…

  läs mer…

 • Inspiration till religionspsykologin: kultur, hälsa och mening

  Inspiration till religionspsykologin beskriver religionspsykologins utmaningar utifrån teman som palliativ medicin, ritualer inför döden, migration och anpassning samt mystik och alternativa medvetandetillstånd. Boken består av tre delar: i den första visas med exempel från tillämpad forskning vilken spännvidd ämnet har i dag. Bokens andra del tar upp specifika forskningsområden i kortare fallstudier. Bokens tredje del…

  läs mer…

 • Att älska livet och dess mening

  Hur kan man öva sig i det andliga livet och hur upplever man tron? Att älska livet mer än dess mening är en personligt hållen reflektionsbok där Owe Wikström ger läsaren ett praktiskt stöd att tillägna sig en andlig livsväg. Boken spänner över sju veckor med en text per dag där varje veckodag är kopplad…

  läs mer…

 • Till längtans försvar eller vemodet i finsk tango

  Det finns en känsla som ibland drabbar oss när vi måste skiljas från någon, när vi längtar hem, när vi minns flydda tider eller märker hur fort allt har gått eller när vi annars blir djupt gripna eller tacksamma vi kallar det vemod. Andra gånger är det en konkret upplevelse av skönhet som gör att…

  läs mer…

 • Långsamhetens lov : eller vådan av att åka moped genom Louvren

  Vem hinner egentligen njuta av livet? Vad händer med den som alltid tvingar sig att vara effektiv eller nyttig? Varför pratar så många om sin längtan efter långsamhet för att i nästa sekund jaga vidare genom livet? Kanske är en av orsakerna de svarta tankar som kan dyka upp i stillheten: existentiella frågor om tiden,…

  läs mer…

 • Ikonen i fickan

  Ikonen i fickan är en samling essäer som diskuterar vårt behov av resor. Inledningsvis tar författaren upp den yttre resan – Varför reser vi? Vad reser vi till och vad reser vi ifrån? Vi får ta del av både psykologiska och sociologiska rön kring resandet, men tonvikten ligger vid den filosofiska frågeställning som kanske egentligen…

  läs mer…

 • Sonjas godhet : medkänsla i en självupptagen tid

  Nutiden överöser oss med slagord: Du kan bli framgångsrik, Du måste förverkliga dig själv!, Du har bara ett liv, unna dig storslagna upplevelser!, Tänk positivt! Men alla vet vi, innerst inne, att tillvaron är oberäknelig. Hur mycket man än försöker så styr man inte sitt liv. Vi är, utan att vara särskilt medvetna om det,…

  läs mer…

 • En liten vägledning till nåden

  ”Det som ur ett mänskligt perspektiv kallas sökande är egentligen nådens handlande i människans hjärta. Denna inre väg har ett tydligt mönster: vetekornets lag. Hon måste förlora något inom sig själv för att vinna sig själv.” Format Häftad Språk Svenska Serie En liten vägledning till (del 8) Antal sidor63 Utgivningsdatum 2004-01-01 Förlag Cordia Dimensioner 145 x…

  läs mer…

 • Om heligheten : och dess envisa vägran att försvinna

  Jag vet inte om jag tror på något speciellt. Men jag längtar efter andlighet och blir djupt berörd när jag kommer in i en kyrka. Heligheten fascinerar mig. Vad beror det på? Varför försvinner inte helighetslängtan hos den sekulariserade människan? Varför berörs människor av mystik trots att de säger sig inte kunna tro? Varför försvinner…

  läs mer…

 • Toccata – J.S. Bachs andliga universum – Iakttagelser och betraktelser

  Johann Sebastian Bach (1685-1750) är en andlig vägledare utan organisation, en tröstare utan sentimentalitet, en predikant för tvivlande, en förkunnare utan påflugenhet. Som pelare nedslagna invid tillvarons centrum ligger de samlade, hans drygt elvahundra sonater, konserter, sviter, mässor, kantater och orgelstycken. Men trots hyllmetrar av efterlämnade noter och partitur är han som person anmärkningsvärt anonym.…

  läs mer…

 • Aljosjas leende : om gudsfrånvaro, mystik och skönlitteratur : religionspsykologiska perspektiv

  En tankeväckande och berikande bok, som rör sig i gränslanden mellan religion, litteratur och psykoanalys, om läsande som livstolkning och själavård. Varför blir vi så starkt berörda av somliga böcker? Vissa romanfigurer kommer oss så nära att vi tycks känna dem bättre än våra vänner. Det gäller inte minst de litterära gestalter som hjälper oss…

  läs mer…

 • Den outgrundliga människan

  Samtidens intresse för new age, mystik, etik och existentiella frågor i kombination med en utbredd skepsis mot kyrkor och färdiga svar har skapat en vilsenhet inom såväl kyrka som socialvård och psykiatri.   Med stor öppenhet och med många praktiska exempel från samtal och skönlitteratur utforskar Owe Wikström här den inomkristna traditionens resurser i gränslandet mellan religion,…

  läs mer…

 • Raskolnikov – Den kluvnes väg mot helhet i Dostojevskijs Brott och Straff

  ISBN 9157801487 Titel Raskolnikov – Den kluvnes väg mot helhet i Dostojevskijs Brott och Straff Författare Owe Wikström Förlag Bokförlaget Nya Doxa Utgivningsår 1982 Omfång 144 sidor Bandtyp Häftad Mått 135 x 210 mm Ryggbredd 11 mm Vikt 186 g Språk Svenska

  läs mer…