Om heligheten : och dess envisa vägran att försvinna

Jag vet inte om jag tror på något speciellt. Men jag längtar efter andlighet och blir djupt berörd när jag kommer in i en kyrka. Heligheten fascinerar mig. Vad beror det på? Varför försvinner inte helighetslängtan hos den sekulariserade människan? Varför berörs människor av mystik trots att de säger sig inte kunna tro? Varför försvinner inte religion i västerlandet när människor har det så bra? Denna bok söker skapa förståelse för den lockelse som symboler och riter utövar. Den diskuterar de etablerade samfundens förändrade roll när de inte längre har entreprenad på andligheten. Den beskriver en del av fascinationen för det omedvetna, för drömmar och djuppsykologi som ett slags profan postmodern religiositet. Det är ingen systematisk eller teologisk bok om helighetens historia. I stället resonerar den om människans sökande efter det okränkbara inom eller utom kyrkorna mot bakgrund av tänkandet hos t ex Eliade, Hedenius, Freud och Jung. Exempel tas från skönlitteratur och psykoterapi. För alla som är intresserade av livsfrågor, andlighet och religionens förändrande ansikte är detta en klargörande bok oavsett om man själv uppfattar sig som religiös eller inte. Omarbetad utgåva.

ISBN  9127096564 

Titel  Om heligheten : och dess envisa vägran att försvinna

Författare Owe Wikström 

Förlag Natur & Kultur

Utgivningsår 2003 

Omfång 266 sidor 

Bandtyp Häftad 

Vikt 488 g 

Språk Svenska