Lyssnaren i hörnet

”I går kväll handlade samtalet om jagets förhållande till Gud; i kväll om Guds till jaget. Århundradena gäspar. Ensam i ett hörn sitter en någon vars tystnad övertygar om tankeutbytets meningslöshet. Han dricker ur en annan källa som bildas av stoftet från både skurkar och helgon. Utanför tjuter vinden; och stjärnorna som en gång  var fantasins illuminerade stad, är för honom eldar som släcktes långt innan ögats linser formades. Universum är en väldig plats med mer mörker än ljus. Men sakta spinns ett nät därute när  tankar som hans svingar sig fram och tillbaka.”  Lyssnaren i hörnet av RS Thomas ur ”Minnen av eld”. Artos 2007
”Vi känner att till och med om alla möjliga vetenskapliga frågor blivit besvarade, så har våra livsproblem ännu alls icke blivit berörda.Visserligen finns det då icke längre någon fråga; och just detta är svaret”Tractatus logico-philosophicus  Ludwig Wittgenstein,