pixelkingdom

pixelkingdom

rec Anders Persson

Anders Persson, Den levande närvaron av Ordet. Åtta essäerom bilden av den rosenianska och den laestadianska väckelseni norrländsk skönlitteratur [‘The living presence of the Word.Eight essays on the image of the Rosenian and Laestadianrevival movement in northern Swedish fiction’], Skellefteå:Norma…

anders persson rec. av V-bottenförf

Anders Persson, Den levande närvaron av Ordet. Åtta essäer om bilden av den rosenianska och den laestadianska väckelsen i norrländsk skönlitteratur, (The Living Presence of the Word. Eight essays on the image of the Rosenian and Laestadian revival movement in…

Antoon Geels religionspsykologiska skrifter

Antoon Geels religionspsykologiska skrifter Antoon Geels har glidit bort från världen. Min kollega, vän och värderade medresenär in i forskningens labyrinter har lagt bort sin penna, slutat föreläsa. Gränsgångaren mellan fjärran sekel och bortom inre horisonten. Han fattas oss. Geels…

Ambivalensen inför kyrkan

Kluvenheten är tydlig. Men vad beror denna ambivalens på? Polerna tycks vara två. Å ena sidan ignorans, som ibland är stegrad till arrogans, blandad med militant avståndstagande från kristen tro som livshållning och/eller kyrkan som institution. Å andra sidan ett…