Kategori Texter 1999

rec Anders Persson

Anders Persson, Den levande närvaron av Ordet. Åtta essäerom bilden av den rosenianska och den laestadianska väckelseni norrländsk skönlitteratur [‘The living presence of the Word.Eight essays on the image of the Rosenian and Laestadianrevival movement in northern Swedish fiction’], Skellefteå:Norma…

anders persson rec. av V-bottenförf

Anders Persson, Den levande närvaron av Ordet. Åtta essäer om bilden av den rosenianska och den laestadianska väckelsen i norrländsk skönlitteratur, (The Living Presence of the Word. Eight essays on the image of the Rosenian and Laestadian revival movement in…

Ambivalensen inför kyrkan

Kluvenheten är tydlig. Men vad beror denna ambivalens på? Polerna tycks vara två. Å ena sidan ignorans, som ibland är stegrad till arrogans, blandad med militant avståndstagande från kristen tro som livshållning och/eller kyrkan som institution. Å andra sidan ett…

Lin Yutang och julstress

Jag kan knappt tro mina öron. Julmusik på köpcentret  – en novemberdag !? Och jag tänker. Blir de inte tokiga, de stackars affärsbiträdena? Att i sex veckor höra Carolas svajiga julsånger måste vara outhärdligt. En dag må väl vara, men…