Kategori Texter 2009

Bibliografi 1971-2008

Bibliografi 2008-1971 2008  Bok Till längtans försvar eller vemodet i finsk tango. Natur och kultur.  Artikel Högmodet som likgiltighetens moder. Loop Tidskrift för ledarskap, 2008, 8, 50-52 Rollteorins religionspsykologi. Hjalmar Sundén i minne, UNT 2008-11-23   Recension W van Huysten…